Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

Przystępują do niego uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego
przystąpić. Bierzmowanie dorosłych odbywa się w Katedrze Poznańskiej 4 razy w roku.

Kandydaci zgłaszają się na początku roku szkolnego (po podaniu informacji w ogłoszeniach parafialnych) poprzez wpisanie się na listę kandydatów. Następnie ogłaszane jest pierwsze spotkanie w kościele na którym zostaje dokonany podział na grupy prowadzone przez katechistów lub księży. Spotkania odbywają się regularnie w ciągu roku szkolnego (terminy spotkania są regularnie przekazywane w ramach ogłoszeń parafialnych).

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się do sakramentu poprzez:

  • systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. i okresowych nabożeństwach,
    korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,  
  • branie czynnego udziału w spotkaniu swojej grupy do bierzmowania – raz w miesiącu (w ostatnim roku przygotowań – dwa razy w miesiącu).  

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania mogą być rodzice chrzestni kandydata lub wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowany katolik.