HISTORIA PARAFII

Kościół pod wezwaniem WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO na osiedlu Wichrowe Wzgórze w Poznaniu

Na przełomie lat 60 i 70-tych XX w. Winogrady były wielkim placem budowy nowych osiedli mieszkaniowych. Wówczas plany inwestycyjne miasta nie przewidywały budowy na tych terenach żadnego kościoła. Mieszkańcy Winograd do 1975 r. należeli do parafii pw. św. Wojciecha w Poznaniu, a od 1975 r. do nowo utworzonej parafii pw. św. Jana Bosko przy ul. Warzywnej. Pod koniec lat siedemdziesiątych parafia św. Jana Bosko liczyła ponad 40 tyś. mieszkańców, a należące do niej Osiedle Kraju Rad (od 1991 r. Wichrowe Wzgórze) 15 tyś. mieszkańców. W związku z tym Metropolita Poznański Ksiądz Arcybiskup Jerzy Stroba podjął intensywne starania w celu utworzenia na Osiedlu Kraju Rad parafii wraz z budową kościoła.
Starania te zakończyły się sukcesem i w sierpniu 1982 r. władze państwowe wyraziły zgodę.

15 sierpnia 1982 r. Abp Jerzy Stroba powołał ks. wik. Czesława Liczbańskiego do organizacji duszpasterstwa religijnego i budowy kościoła na Osiedlu Kraju Rad. W październiku 1982 r. zostaje zatwierdzony projekt budowy kaplicy, mieszkań dla księży i salek katechetycznych, co jest niezbędnym warunkiem do erygowania przez władze kościelne nowej parafii.

02 listopada 1982 r. rozpoczynają się prace przy budowie kaplicy. 13 listopada 1982 r. na placu na, którym ma być budowany kościół staje brzozowy krzyż. 14 listopada 1982 r. pod tym krzyżem, przy ołtarzu polowym, Metropolita Poznański ks. Abp Jerzy Stroba wraz z ks. proboszczem parafii św. Jana Bosko ks. Henrykiem Soboniakiem oraz z ks. wik. Czesławem Liczbańskim odprawia pierwszą Mszę św. na Osiedlu i poświęca plac pod budowę kaplicy i kościoła. Jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia i podniosłej atmosfery jaka udzieliła się mieszkańcom Osiedla. Dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców Osiedla w tym również kobiet, młodzieży i dzieci, do 23 grudnia kaplica była na tyle gotowa, że można było odprawić Mszę Świętą.

W dniu 24 grudnia 1982 r. Metropolita Poznański Abp Jerzy Stroba poświęca kaplicę i odprawia Mszę św. – Pasterkę. Tej grudniowej nocy surowe wnętrze niewykończonej jeszcze kaplicy przypominało stajenkę betlejemską. Odtąd w każdym dniu będzie tu sprawowana Eucharystia aż do poświęcenia nowego kościoła. 22 maja 1983 r. – około 300 dzieci z Osiedla, przygotowanych przez ks. wik. Czesława Liczbańskiego, na czterech Mszach św. w naszej kaplicy osiedlowej przyjęło I Komunię św. Jako dar ołtarza dzieci ofiarowały monstrancję. W roku 1983 w dalszym ciągu trwają prace przy budowie kaplicy, salek katechetycznych oraz mieszkań dla księży.

Z dniem 1 września 1983 r. do pomocy w budowie kościoła i organizowania duszpasterstwa w tworzącej się parafii zostaje skierowany ks. wik. Marian Niemier, a 15 października 1983 r. ks. wik. Marcin Węcławski. Wraz z przybyciem ks. wikariuszy zaczęły działać pierwsze grupy duszpasterskie takie jak: Służba Liturgiczna, młodzieżowa grupa ruchu Światło – Życie, Odnowa w Duchu św., Kręgi Rodzin Kościoła Domowego.

3 grudnia 1983 r. – na Mszy św. w kaplicy Metropolita Poznański Abp Jerzy Stroba z dniem 04 grudnia 1983 r. eryguje parafię pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Osiedlu Kraju Rad, a ks. Czesława Liczbańskiego ustanawia zarządcą parafii.

15 października 1984 r. – rozpoczęto budowę nowego kościoła wg projektu mgr. inż. arch. Witolda Milewskiego. Kierownikiem budowy był inż. Stefan Tomkowiak, a majstrem budowlanym Pan Franciszek Wilda. Fundamenty kościoła są betonowe i żelbetowe. Wszystkie ściany budynku są wykonane z cegły klinkierowej. Dach kościoła pokryty jest blachą miedzianą o grubości 7 mm. Sufit kościoła tworzą drewniane kasetony podwieszone do stalowych wiązarów dachowych stanowiących główną konstrukcję dachową. Budowa kościoła, która trwała niecałe 10 lat, była prowadzona systemem gospodarczym, w czym mają swój znaczny udział mieszkańcy Osiedla, którzy prawie codziennie w dość licznej grupie stawiali się na placu budowy w tym również kobiety, renciści i emeryci.

20 czerwca 1993 r miało miejsce poświęcenie kościoła przez Metropolitę Poznańskiego ks. Abp Jerzego Strobę (było to w 10 rocznicę wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Poznaniu). W maju 1999 r z parafii odchodzi ks. proboszcz Czesław Liczbański – główny budowniczy kościoła. 28 maja 1999 r. – Metropolita Poznański ks. Abp Juliusz Paetz powołuje ks. kan. Jana Szczepaniaka na proboszcza Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego na Wichrowym Wzgórzu. Ks. proboszcz Jan Szczepaniak kontynuuje dzieło budowy kościoła i budynków do niego przyległych, takich jak: salki katechetyczne, plebania, wirydarz ogrodowy, a także porządkowanie terenu wokół kościoła, wykonanie dróg komunikacyjnych oraz zakładanie zieleni.

Od 4 do 11 czerwca 2000 r. odbyły się Misje Jubileuszowe prowadzone przez księży Filipinów z Gostynia. Na placu przed wejściem do kościoła ustawiono i poświęcono Krzyż Misyjny upamiętniający to wydarzenie 11 marca 2002 r. – FIRMA PRAIS z Poznania dokonuje montażu dzwonów i uruchamia zegar na wieży kościelnej. 6 kwietnia 2002 r. Biskup Zdzisław Fortuniak poświęca dwa dzwony (Chrystus Król o wadze 500 kg oraz Matka Boża Nieustającej Pomocy – 150 kg). Dzwony zostały ufundowane przez parafianina p. Jana Sowę. 14 – 17 kwietnia 2002 r. odbywały się rekolekcje intronizacyjne, prowadzone przez Ojców Redemptorystów z Torunia. Ks. Proboszcz kan. Jan Szczepaniak poświęca rodziny i parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

  • 20 czerwca 2004 r. po wielu staraniach dokonało się Poświęcenie Osiedla Wichrowe Wzgórze Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, z udziałem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka, w obecności wiceprezydenta Miasta Poznania, wiceprzewodniczącej Rady miasta Poznania i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz bardzo licznie zebranych parafian i gości.
  • 24 czerwca 2007 r. nastąpiła Uroczystość Intronizacji Figury Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stanęła w środku Osiedla. Poświęcenia dokonał Metropolita Poznański ks. Abp Stanisław Gądecki. W uroczystości wzięły udział Władze Miasta Poznania, PSM Winogrady, Samorząd Osiedlowy, Rada Osiedla Wichrowe Wzgórze oraz bardzo licznie zebrani wierni naszej parafii i wielu zaproszonych gości. Autorem i wykonawcą Figury jest rzeźbiarz Pan Robert Sobociński.
  • 16 grudnia 2007 r. – Poświęcenie przez ks. bp. Zdzisława Fortuniaka polichromii na ścianie ołtarzowej przedstawiającej scenę Wniebowstąpienia Pańskiego. Projektantem i wykonawcą jest profesor Jacek Strzelecki z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
  • 10 lutego 2013 r. – Metropolita Poznański ks. abp Stanisław Gądecki dokonuje poświęcenia witraża w kaplicy dziennej. Witraż przedstawia drzewo oliwne z Palestyny. Autorem projektu jest p. Grażyna Strykowska a wykonawcą firma Jakub Bardoński – Pracownia witraży „Powalisz” z Poznania. W Parafii działa kilkanaście organizacji i stowarzyszeń religijnych. W tym roku Jubileusz 25 – lecia obchodziła Wspólnota Żywego Różańca, powstała w 1992 r.
  • 16 kwietnia 2008 r. – Pierwsza Nowenna w kaplicy dziennej do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed nowym obrazem. Wykonawcą obrazu jest także prof. Jacek Strzelecki z Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.