Parafialna Rada Ekonomiczna

Rada Ekonomiczna jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomicznych parafii, a jej ustalenia są pomocą dla proboszcza, który podejmuje decyzje. Rada wspiera proboszcza swoim głosem m.in. w sprawach takich jak: remont obiektów parafialnych, budowa nowych obiektów i rozbiórka istniejących, zmiana przeznaczenia budynków, kupno i sprzedaż gruntów i nieruchomości; dzierżawa gruntów, angażowanie stałych i czasowych pracowników parafialnych; zaciąganie kredytów; zgłaszanie działalności gospodarczej parafii itd.

Terminy spotkań – wg ustaleń ks. Proboszcza