Parafialna Rada Duszpasterska

Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii. Do zadań Rady należy budzenie postaw apostolskich wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii i wysuwanie propozycji dotyczących doskonalenia duszpasterstwa parafialnego wyparciu o szczegółowy program duszpasterski w Archidiecezji.

Terminy spotkań – wg ustaleń ks. Proboszcza