Grupa Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

W październiku 2005 r powstały w parafii grupy czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSJ), obecnie istnieją dwie grupy liczące po ok 10 osób każda.

Członkowie grup uczestniczą, co miesiąc, o godz. 18:30, w uroczystej Mszy Świętej z okazji pierwszego piątku miesiąca połączonej z Nabożeństwem Wynagradzającym Panu Jezusowi za grzechy świata.

Poszczególne grupy przygotowują liturgię słowa, procesję z darami i dziękczynienie po Komunii Świętej.

Każda grupa, raz na 2 miesiące, zbiera się w salce, na spotkaniu formacyjnym prowadzonym wspólnie przez ks. Proboszcza i opiekuna grupy.

W każdy trzeci piątek miesiąca, o godz. 19 czciciele NSJ wspólnie praktykują nabożeństwo Drogi Krzyżowej, do której przygotowują rozważania.

Czciciele NSJ poprzez adorację Zbawiciela i swoją postawę życiową pragną wynagradzać Bożemu Sercu za wszelkie grzechy, zniewagi i brak należnej Mu czci i miłości.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ DO NASZEJ GRUPY MODLITEWNEJ. SERCE JEZUSA OTWARTE JEST DLA WSZYSTKICH. ODPOWIADAJMY MIŁOŚCIĄ NA JEGO MIŁOŚĆ.